Work with us

Recruitment

Valleys Steps
Service Manager

Salary: £34,000 – £38,000 pro rata (dependent on experience).
Hours: 37.5 per week
Base: Abercynon, Mountain Ash.

Valleys Steps is an exciting new organisation establishing in the third sector. It delivers early intervention mental health initiatives including Mindfulness and Stress Control courses, to achieve improved and sustainable well-being for the communities of
Rhondda Cynon Taf and Merthyr Tydfil. We are seeking to appoint a new Service Manager to strategically lead the organisation and strengthen it’s funding sustainability requirements, whilst assisting the development and support within the staffing team.

This post is lottery funded  

To download a Job Description and Person Specification : Click Here

To download an application pack: Click Here

Closing date: 30th April 12pm

Please be aware it may not be possible for us to respond to all applications, but
feedback is available on request.

 


 

Camau’r Cymoedd 
Rheolwr Gwasanaeth 

Cyflog: £ 34,000 – £ 38,000 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad). 
Oriau: 37.5 yr wythnos 
Lleoliad: Abercynon, Aberpennar.   

Mae Camau’r Cymoedd yn sefydliad newydd cyffrous a sefydlwyd yn y trydydd sector. Mae’n darparu mentrau iechyd meddwl ymyrraeth gynnar, gan gynnwys cyrsiau Meddylfryd a Rheoli Straen, i sicrhau lles gwell a chynaliadwy i gymunedau Rhondda Cynon Taff a Merthyr Tudful. Rydym yn awyddus i benodi Rheolwr Gwasanaeth newydd i arwain y sefydliad yn strategol a chryfhau ei ofynion cyllido cynaliadwyedd, tra’n cynorthwyo’r datblygiad a’r gefnogaeth yn y tîm staffio.   

I lawrlwytho pecyn cais ewch i: www.valleyssteps.org/about/recruitment

Dyddiad cau: 30 Ebrill 12pm   

Cofiwch efallai na fydd hi’n bosib i ni ymateb i bob cais, ond mae adborth ar gael ar
gais.

©2017-2018 All Rights Reserved
Valleys Steps Ltd Reg No 09473917 | Registered Charity No 1166003 | Privacy Policy | Cookies