Work with us
Recruitment

Valleys Steps
Finance Assistant

Salary: £15,300 – 16,320 pro rata (dependent on experience).
Hours: 12-15 per week
Base: Abercynon, Mountain Ash.

Valleys Steps is an exciting new organisation establishing in the third sector. It delivers early intervention mental health initiatives including Mindfulness and Stress Control courses, to achieve improved and sustainable well-being for the communities of Rhondda Cynon Taf and Merthyr Tydfil.

We are seeking to appoint a new part-time finance assistant to provide inputting support to the organisations financial systems and course booking requirements. This will include:

  • Payments
  • Receipts from sales of services
  • Bank reconciliations
  • Posting results on SAGE Ledger
  • Preparation of management accounts

 

This post is lottery funded  

To download a Job Description and Person Specification : Click Here

To download an application pack: Click Here

Closing date: 5pm Tuesday 25th September 2018

Please be aware it may not be possible for us to respond to all applications, but
feedback is available on request.

 


 

Camau’r Cymoedd 
Cynorthwy-ydd Cyllid x 1

Cyflog: £ 15,300 – 16,320 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad). 
Oriau: 12 – 15 yr wythnos 
Lleoliad: Abercynon, Aberpennar.   

Mae Camau’r Cymoedd yn sefydliad newydd cyffrous a sefydlwyd yn y trydydd sector. Mae’n darparu mentrau iechyd meddwl ymyrraeth gynnar, gan gynnwys cyrsiau Meddylfryd a Rheoli Straen, i sicrhau lles gwell a chynaliadwy i gymunedau Rhondda Cynon Taff a Merthyr Tudful.

Rydym yn awyddus i benodi Cynorthwy-ydd Cyllid rhan-amser i ddarparu cymorth mewnosod i systemau ariannol sefydliadau a gofynion bwcio cwrs. Bydd hyn yn cynnwys.

  • Taliadau
  • derbyniadau o werthu o gwasanaeth
  • Cysoniadau banc
  • Postio canlyniadau ar llyfr cyfrifon SAGE
  • Paratoi cyfrifon rheoli

I lawrlwytho pecyn cais ewch i: www.valleyssteps.org/about/recruitment

Dyddiad cau: 25 Medi 5pm

Cofiwch efallai na fydd hi’n bosib i ni ymateb i bob cais, ond mae adborth ar gael ar
gais.

MORE INFORMATION

Contact

Valleys Steps Ltd
Ty Antur
Navigation Park
Abercynon
CF45 4SN

©2017-2018 All Rights Reserved
Valleys Steps Ltd Reg No 09473917 | Registered Charity No 1166003 | Privacy Policy | Cookies